Kurumsal Testler

İşletmede çalışan insanlar yani örgütün parçaları çeşitli duygulara sahip, birbirinden farklı bireylerdir. Onların bir birlik içinde uyumla çalışması ve genel bir motivasyon her zaman mümkün olamayabilir. Peki bunun nedeni nedir? İşte bu noktada ölçüm yapılması gerekmektedir.

Nasıl ki bir doktor hastaya doğru ve net bir teşhis koymak için gerekli tahlilleri yapar, aynı şekilde ben de kurumunuza bilimsel tahliller uygulayarak size bilimsel sonuçlar sunuyorum.

Tamamen bilimsel, güvenilirlik ve geçerlik katsayıları yüksek, defalarca uygulanmış ve kendini ispatlamış ölçeklerle firmanızda bir ölçüm yapıyorum.

Sonuçlar örgütseldir, bireysel değildir. Ancak her bir yaş grubu, her departman, eğitim düzeyleri veya tecrübe sürelerine göre sonuçları kategorize ediyoruz.

Raporlara baktığınız zaman hangi kategorideki insanların iş doyumu düşük, hangi departmandakilerin iş bağlılığı düşük, hangi yaş grubu daha motive gibi sonuçlar elde edeceksiniz.

Maalesef piyasada test veya ölçüm yaptığını söyleyen birçok kişi veya firmaya rastlıyorum. Ancak bu iş çok ama çok ciddi bir iştir. Hangi ölçeklerin kullanılacağını seçmek, soğru istatistiki işlemleri kullanmak ve doğru yorumlamak, test yapılan insanlara testörün yaklaşımı vs gibi sonucu etkileyebilecek birçok unsur bulunmaktadır.  Onun için lütfen bu işi ehillerine bırakınız.